Hållbar arbetsmiljö

KVALITET

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt kring den standard som krävs för att bli certifierade av både BRC och FSC. Som producenter av förpackningar till livsmedelsindustrin har vi höga krav på vår anläggning och våra arbetssätt.

SOCIALT ANSVAR

Vi har samarbete med Samhall som kommer hit och hjälper oss att packa våra formar. Detta för att kunna erbjuda sysselsättning till personer som annars kan ha svårt att komma ut i arbetslivet.

SÄKERHET & ARBETSMILJÖ

Det första du som nyanställd får lära sig är utrymningsvägar, återsamlingsplats och våra interna säkerhetsregler. Du får ta del av bakgrund, omfattning, åldersgränser, riskmedvetenhet och skyddsutrustning inom olika avdelningar. Säkerheten ska alltid komma först.

Alla våra anställda är försäkrade genom TFA och TGL. Vi arbetar även med systematiskt arbetsmiljöarbete samt systematiskt brandskyddsarbete. Vi tar aktivt avstånd från mobbing och trakasserier och arbetar systematiskt med vårt jämställdhetsarbete. I vårt arbetsmiljöarbete använder vi IA-systemet för att föra statistik över potentiella risker. Detta system använder även våra skyddsombud.

Det första du som nyanställd får lära sig är utrymningsvägar, återsamlingsplats och våra interna säkerhetsregler. Du får ta del av bakgrund, omfattning, åldersgränser, riskmedvetenhet och skyddsutrustning inom olika avdelningar. Säkerheten ska alltid komma först.

Alla våra anställda är försäkrade genom TFA och TGL. Vi arbetar även med systematiskt arbetsmiljöarbete samt systematiskt brandskyddsarbete. Vi tar aktivt avstånd från mobbing och trakasserier och arbetar systematiskt med vårt jämställdhetsarbete. I vårt arbetsmiljöarbete använder vi IA-systemet för att föra statistik över potentiella risker. Detta system använder även våra skyddsombud.

PERSONALVÅRD

Vi är anslutna till både kollektivavtal samt företagshälsovård. Via kollektivavtalet arbetas arbetstidsförkortning in som sedan tas ut i ledig tid. Via företagshälsovården får vi hjälp med allt från riskbedömningar till samtalsstöd.

Utöver den allmänna pensionen avsätts pengar till tjänstepension genom SAF-LO eller ITP.

Vi har ett gym på plats för de som vill träna i anslutning till arbetet.
I våra fräscha lokaler finns även massagestol och aktivitetsrum med bland annat pingis och fotbollsspel. Två dagar i veckan bjuder vi på färsk frukt. Varje år anordnas trivselaktiviteter. Vår gemenskap är viktig för oss!

Som en del i vårt arbete att skapa förutsättningar för hållbar hälsa erbjuder Tielman Sweden AB förmån i form av friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Målet är att stimulera och inspirera till fysisk aktivitet av regelbunden och återkommande karaktär.

ribbon-bak2.png

sweden flag Tielman Sweden AB

Alkagatan 2, 582 77, Linköping
Tel +46 (0)13-12 97 30
TSEmail@tielman.com

canada flag  Tielman North America Ltd.

180 Middlefield Rd, Toronto MIS 4M6
Tel +1 (416) 297-9775
TNAmail@tielman.com

sweden flag  Tielman Sweden AB
Alkagatan 2, 582 77, Linköping
Tel +46 (0)13-12 97 30
TSEmail@tielman.com

canada flagTielman North America Ltd.
180 Middlefield Rd, Toronto MIS 4M6
Tel +1 (416) 297-9775
TNAmail@tielman.com

Copyright © 2017 Tielman Sweden AB. All rights reserved. Designed by Vallagruppen AB.